Kayıt - Kabul Koşulları

 Doktora programına başvuran adayların mühendislik, matematik veya doğal bilimler alanlarından edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.75 olması gerekmektedir. Doktora programına başvuracak adayların aynı zamanda yüksek lisans (M.S.) seviyesinde ve tez çalışması içeren bir programdan mezun olmaları beklenir. Farklı bir alandan mezun olan başvuru sahiplerine en fazla 3 adet sınamalı ders verilebilir. Doktora programına başvuran adayların kabul görmesi, uzmanlığı adayların araştırma ilgi alanlarıyla örtüşen tez danışmanlarının görevlendirilmesi üzerine gerçekleşir.

Admission