Skip Navigation LinksAdmission

Kayıt - Kabul Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün Sunduğu Lisansüstü Programlar:

1- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Tezli Yüksek Lisans
2- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans
3- YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Tezli Yüksek Lisans
4- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Doktora

Her Program için Kabul Kriterleri:

1- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Tezli Yüksek Lisans adaylarının kabulü:

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programına, mühendislik, matematik veya temel bilimler dersleri (Matematik ve Fizik) dahil olmak üzere doğa bilimleri alanlarından 3 yıllık veya 4 yıllık programlardan "Lisans (BS) veya eşdeğer derece" sahibi adaylar başvurabilir.

Tezli Yüksek Lisans adayları için:

- Lisans Not Ortalaması CGPA>= 2.50 veya
- Lisans CGPA >= 2.20 ve GRE (sayısal) >= 155 veya 

    - Lisans CGPA >= 2.20 ve DAÜ CMPE/CMSE/BLGM bölümlerinden lisans derecesi.


Bilimsel Hazırlık Derslerinin Ataması:

Transkriptinde aşağıdaki bilimsel hazırlık ders listesinden en az 3 tanesi bulunan adaylara herhangi bir bilimsel hazırlık dersi atanmaz.

Bilimsel Hazırlık Dersleri listesi:

- CMPE224 Sayısal Mantık Sistemleri
- CMPE231 Veri Yapıları
- CMPE242 İşletim Sistemleri
- CMPE344 Bilgisayar Ağları
- CMPE353 Veri tabanı Yönetim Sistemleri
- CMPE371 Algoritma Analizi

2- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Tezsiz Yüksek Lisans adaylarının kabulü:

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programına, mühendislik, matematik veya temel bilimler dersleri (Matematik ve Fizik) dahil olmak üzere doğa bilimleri alanında 3 yıllık veya 4 yıllık programlardan " Lisans (BS) veya eşdeğer derece " sahibi adaylar başvurabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans adayları için:

- Lisans Not Ortalaması CGPA >= 2.20 veya
- BS CGPA >= 2.00 ve GRE (sayısal)>= 155 veya
- BS CGPA >= 2.00 ve DAÜ CMPE/CMSE/BLGM bölümlerinden lisans derecesi.

Bilimsel Hazırlık Derslerinin Ataması:

Transkriptinde aşağıdaki bilimsel hazırlık ders listesinden en az 3 tanesi bulunan adaylara herhangi bir bilimsel hazırlık dersi atanmaz.

Bilimsel Hazırlık Dersleri listesi:

- CMPE224 Sayısal Mantık Sistemleri
- CMPE231 Veri Yapıları
- CMPE242 İşletim Sistemleri
- CMPE344 Bilgisayar Ağları
- CMPE353 Veri tabanı Yönetim Sistemleri
- CMPE371 Algoritma Analizi

3- Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans adaylarının kabulü:

1- Yazılım Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans programına, Yazılım Mühendisliği veya diğer mühendislik dalları, fen bilimleri ile ilgili alanlar veya bilgisayar veya yazılım ile ilgili alanlardan lisans veya eşdeğer dereceye sahip adaylar başvurabilir.

2- Aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:
a) Lisans CGPA en az 2.20/4.00 veya eşdeğeri olması veya
b) Adayın DAÜ Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği mezunu olması gerekir.
3- Başvuru sahibinin aşağıdaki kriterlere göre bir Hazırlık Programı tamamlaması beklenir:
a) Aday Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği programından ise herhangi bir İngilizce Hazırlık dersi almasına gerek yoktur.
b) Adayın yakın bir programdan olması halinde, aşağıdaki 5 bilimsel hazırlık derslerinden en fazla 3 tanesini alması beklenir:

- CMSE321 Yazılım Gereksinimleri Analiz ve Belirtimi
- CMSE322 Yazılım Tasarımı
- CMSE326 Yazılım Kalite Garantisi ve Testi
- CMSE353 Yazılım Sistemleri Güvenliği
- CMSE473 Yazılım İşleme ve Yönetimi

c) Aday başka bir programdan ise, yukarıdaki 5 bilimsel hazırlık derslerinden tamamını alması beklenir.

4- BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Doktora adaylarının kabulü:

3 yıllık veya 4 yıllık bir programdan temel bilimler dersleri (Matematik ve Fizik) dahil olmak üzere mühendislik, matematik veya doğa bilimleri alanında "Lisans veya eşdeğer derece" ve "Tezli Yüksek Lisans" derecesine sahip adaylar Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına başvurabilirler.

Doktora adayları için:

- Lisans CGPA >= 2.75 ve Tezli Yüksek Lisans diploması ve Tez danışmanı anlaşması veya
- Lisans CGPA >= 2.50 ve GRE (sayısal) >= 155 ve Tezli Yüksek Lisans diploması ve Tez danışman anlaşması veya
- DAÜ CMPE/CMSE bölümlerinden Tezli Yüksek Lisans derecesi ve Tez danışman anlaşması.

Bilimsel Hazırlık Derslerinin Ataması:

Transkriptinde aşağıdaki bilimsel hazırlık ders listesinden en az 3 tanesi bulunan adaylara herhangi bir bilimsel hazırlık dersi atanmaz.

Bilimsel Hazırlık Dersleri listesi:

- CMPE224 Sayısal Mantık Sistemleri
- CMPE231 Veri Yapıları
- CMPE242 İşletim Sistemleri
- CMPE344 Bilgisayar Ağları
- CMPE353 Veri tabanı Yönetim Sistemleri
- CMPE371 Algoritma Analizi

DAÜ Web Siteleri