Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Prof. Dr. Işık Aybay

Sevgili Öğrenciler,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne hoşgeldiniz. Bölümümüz 1993 yılında kurulmuş, yüksek lisans programımız 1996, doktora programımız ise 1998 yılında başlatılmıştır. Bölümümüz bugüne kadar 2,000'e yakın lisans, 200'ün üzerinde yüksek lisans ve 28 doktora mezunu vermiştir.

Bölümüz, öğrencilerimizi güncel mühendislik problemlerini çözebilecek, yabancı dil bilen, iyi iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın, toplum yararına yürütülecek projelerde sorumluluk alabilecek şekilde eğitmeyi amaçlamaktadır

Bölümümüzde halen üç lisans programı yürütülmektedir. Bunlar İngilizce Bilgisayar Mühendisliği, Türkçe Bilgisayar Mühendisliği ve İngilizce Yazılım Mühendisliği programlarıdır.

Türkçe Bilgisayar Mühendisliği programımızda öğrenciler ilk yıl temel matematik ve fizik dersleri yanında İngilizce ve programlamaya giriş derslerini almaktadırlar. İkinci ve üçüncü yıllarda programlama, bilgisayar donanımı ve bilgisayar ağları ağırlıklı meslek dersleri görülmekte, son sınıfta ise öğrencinin ilgi alanına göre ağırlıklı olarak seçmeli derslerden oluşan bir program izlenmektedir. Son sınıfta alınan yıllık mezuniyet projesi dersi öğrencilerimizin yazılı ve sözlü ifade yeteneklerini ve kişisel araştırma becerilerini geliştirmektedir.

Bölümüz bilgisayar mühendisliği eğitimi konusundaki yetkinliğini İngilizce programımız için 2009 yılında alınan ABET (Acreditation Board for Engineering and Technology) akreditasyonu ile kanıtlamıştır. Bu akreditasyonu alabilen diğer Türk üniversiteleri ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, ve Bilkent Üniversitesi'dir.

Öğrencilerimiz bir çok programlama ve proje yarışmasında başarılı sonuçlar almışlardır. Örnek olarak Bölüm takımımızın 2013 yılında dünya çapında düzenlenen IEEExtreme programlama yarışmasında aldığı Türkiye üçüncülüğü derecesi sayılabilir.

Sizlere tavsiyem, derslerinizi ve laboratuvar çalışmalarınızı eksiksiz izlemeniz, öğretim üyeleriniz ve asistanlarınıza ders ve laboratuvarlarda anlamadığınız konuları çekinmeden sorarak düzenli ve günü gününe çalışmanızdır. Hepinize üniversite hayatınızda başarılar dilerim.

Prof, Dr. Işık AYBAY

Chairman

Chairman's-Statement