Skip Navigation LinksPhD

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı (Ph.D., 3,5 - 5 Yıl)

 Yeterlilik Sınavı Kural ve Düzenlemeler   Juri Raporu Yazılım kuralları   

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından sunulan lisansüstü seviyede eğitim, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler, bilgisayar uygulamalarının artan karmaşıklığı ve çeşitliliği, ve bilimler arası araştırma aktivitelerinin birbirine bağlantılı olması gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Güncel araştırma olanaklarıyla donatılmış Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine Doktora (Ph.D.) seviyesinde lisansüstü eğitim sunmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği lisansüstü programlarının ana misyonu öğrencilerin bilgisayar araçlarını kullanma ve uygulama becerilerini geliştirmelerine katkı koyma, disiplinlerarası ve bağımsız araştırmayı, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi teşvik etme, Bilgisayar Mühendisliği alanının temelleri hakkında detaylı bilgi verme, Bilgisayar Mühendisliği alanında ileri seviyede uzmanlaşma ve yaratıcı araştırma faaliyetleri için fırsatlar yaratma ve son olarak geleceğin akademisyenlerini yetiştirme olarak özetlenebilir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Doktora programına başvuran adayların mühendislik, matematik veya doğal bilimler alanlarından edinilmiş bir lisans diplomasına sahip olması ve genel not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.75 olması gerekmektedir. Doktora programına başvuracak adayların aynı zamanda yüksek lisans (M.S.) seviyesinde ve tez çalışması içeren bir programdan mezun olmaları beklenir. Farklı bir alandan mezun olan başvuru sahiplerine en fazla 3 adet sınamalı ders verilebilir. Doktora programına başvuran adayların kabul görmesi, uzmanlığı adayların araştırma ilgi alanlarıyla örtüşen tez danışmanlarının görevlendirilmesi üzerine gerçekleşir.

Araştırma Alanları

Biyometrik tabanlı insan tanıma sistemleri, Çoklu ortam sistemleri, Bilgisayar ağları, Yapay zeka, Yazılı metin mayınlama, Robot sistemleri, Bulanık mantık, Paralel işleme, Sinir ağları, Uzman sistemler, Ağ güvenliği, Bilgisayar iletişimi ve kablosuz ağlar, Yer belirleme sistemleri, Başarım değerlendirme, Çok amaçlı eniyileme, Gerçek zamanlı sistemler, Otomatik çıkarım, Kısıtlı programlama, Beyan eden programlama dilleri, Evrimsel hesaplama, Karışık yöntemler, Çoklu bulgusal yöntemler, Örüntü tanıma, Çoklu sınıflama sistemleri.

İletişim

Tel: +90 392 630 1484
Faks: +90 392 365 0711
E-posta: cmpe.info@emu.edu.tr
Web: http://cmpe.emu.edu.tr​​​ Ders Tanı​mları​​

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Ders Adı Kredi Ders Tut.
CMPE600 Doktora Tezi - - -
REQ1 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ2 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ3 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ4 Seçmeli Ders 3 3 -
REQ5 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ6 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ7 Zorunlu Ders 3 3 -
CMPE699 Doktora Yeterlilik Sınavı - - -
CMPE698 Seminer - - -
DAÜ Web Siteleri