Skip Navigation LinksInformation-System-Engineering---Computer-Engineering

Information System Engineering - Computer Engineering

Derece: B.S.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: İngilizce

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğrencisinin Bilgisayar Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Course Name

Credit

1

CMPE224

Digital Logic Systems

4

2

CMPE242

Operating Systems

4

3

CMPE343

Systems Programming

4

4

CMPE371

Analysis of Algorithms

4

5

CMPE324

Computer Architecture and Organization

4

6

CMPE318

Principles of Programming Languages

4

7

CMPE471

Automata Theory

4

8

AE01

Area Elective I

4

9

AE02

Area Elective II

4

Total Credit

36

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 630 1301
Faks: +90 392 365 1648
E-posta: infoee@emu.edu.tr
Web: http://ee.emu.edu.tr

Derece: B.S.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: İngilizce

2019 YKS Kontenjanları, 2018 Taban Puan ve Başarı Sıraları

ÖSYM tarafından alınan karar uyarınca Hukuk 190,000, Tıp 50,000, Mimarlık 250,000, Mühendislik ve Öğretmenlik Programlarında 300,000 başarı sırası altında yerleştirme yapılmayacaktır.

Tercih Bursları: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre aşağıdaki tabloda belirtilen programlara tercih bursu verilecektir. Aşağıda ücretli olarak belirtilen programlara 1.,2. veya 3. tercihiyle yerleşen öğrenciler %50 Tercih Bursu’ndan yararlanabilecektir. Tercih bursunun hangi programlarda geçerli olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiş

İngilizce programlarda Hazırlık kitap ücreti, ücretlere dahil değildir

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Program 2019 Kontenjanı Süre Puan Türü Program Türü 2018 Taban Puan 2018 Başarı Sırası Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) %50 Tercih İndirimli Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil)
10 4 SAY Lisans 265.877633 236000 750,00 TRL
5 4 SAY Lisans ** ** 4.537,88 TRL
5 4 SAY Lisans ** ** 750,00 TRL
10 4 SAY Lisans 316.11983 132000 750,00 TRL
10 4 SAY Lisans ** 280571 4.537,88 TRL

2019 DGS Kontenjanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Program Kontenjan Süre Puan Türü Program Türü Puan (En Düşük) Puan (En Yüksek) Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil) %50 Tercih İndirimli Dönemlik Peşin Ücret (TL) (KDV ve Fon Dahil)
1 4 SAY lisans 255,45516 255,45516 750,00 TRL
3 4 SAY lisans 267,19684 267,19684 750,00 TRL

2019 YKS Ek Kontenjanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Program Puan Türü En Küçük Puan Kontenjan Ücret
SAY 261.8819 7 750,00 TRL
SAY ** 5 4.537,88 TRL
SAY 363.0432 4 750,00 TRL
SAY 264.5403 2 750,00 TRL
SAY 261.6745 8 4.537,88 TRL

2019 DGS Ek Kontenjanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

Program Adı Kontenjanlar Süre Puan Türü Ücret Ücret (Tercih İndirimli)
1 4 SAY 750,00 TRL
Derece: B.S.
Süre (Yıl): 4
Eğitim Dili: İngilizce

Ders Programı

Ders Kodu Ders Adı Dönem Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) ECTS
Dönem 1
INFE115 Sayısal Mantık Tasarımı - I
Değişkenler ve fonksiyonlar. Boole Cebir ve doğruluk tablosu. Mantık kapıları, Karnaugh maps. Tam belirtilmemiş fonksiyonlar, Çok-düzeyli mantık devreleri. Çizelge esaslı basitleştirme ve en aza indirgeme. Sayı gösterimi. Aritmetik devreler. İkili kodlar. Programlanabilir mantık aygıtları. Çoklayıcılar, çözücüler ve kodlayıcılar. Eşzamanlı ardışık devreler, flip-flop?lar, eşzamanlı sayaçlar.
1 4 4 1 - 7
ENGL181 Akademik İngilizce - I
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 5 1 - 5
ENGL191 İngilizce'de İletişim - I
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
1 3 3 1 - 5
PHYS101 Fizik - I
Fizik ve Ölçme, Vektörler,Vektörlerin (bir ve iki boyutta olmak üzere) uygulamaları, Newton'un kanunları ve uygulamaları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu ve değişimi, çizgisel momentum ve çarpışma problemleri, enerji ve momentumun korunumu, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve statik denge.
1 4 4 1 - 6
MATH151 Analiz - I
Limit ve süreklilik. Türev ve türev kuralları, yüksek derece türevler, zincir kuralı. İlişkili değişim hızı. Roll ve ortalama değer teoremleri. Kritik nokta, asimptot tayini ve eğri çizimi. İnegral hesap: İntegralin temel teoremi. İntegrasyon teknikleri. Belirli integral. İntegralin geometri ve bilimdeki uygulamalrı. Belirsiz formlar. L'Hospital kuralı. Sonsuz integraller. Sonsuz seriler, Geometrik seriler, kuvvet serileri, Taylor serileri, binom serileri.
1 4 4 - 1 6
MATH163 Ayrık Matematik
Küme kuramı. Fonksiyonlar ve bağıntılar. Tümevarımlı ispat, tekrarlamalı tanımlar. Kombinatorik: Temel sayma kuralları, permütasyon, kombinezon, atama problemleri, seçme problemleri, güvercin yuvası prensibi, içerme ve dışlama prensibi. Üretme fonksiyonları, adi üretme fonksiyonları ve uygulamaları. Tekrarlanabilirlik bağıntıları. Homojen ve homojen olmayan tekrarlanabilirlik bağıntıları, tekrarlanabilirlik bağıntıları ve üretken fonksiyonlar. Algoritma analizi. Önerme analizi ve Boole cebiri. Temel Boole fonksiyonları, dijital mantık geçitleri, minterm ve maxterm uzanımları, Boole cebirinin temel teoremleri, Boole fonksiyonlarının Karnaugh tasvirleri ile basitleştirilmesi. Graflar ve ağaçlar ardışıklık matrisleri, izsürme matrisleri, Euler grafları, Hamilton graflar, renkli graflar, düzlemsel graflar, uzanımlı ağaçlar, mimimal uzanımlı ağaçlar, Prim algoritması, en kısa yol problemleri, Dijkstra algoritması.
1 3 3 1 - 6
Dönem 2
INFE102 Bilişim Sistemleri Mühendisliğine Giriş
Elektrik, Elektronik ve Enformasyon Mihendisliği konularında güncel araştırma ve mevcut uzmanlık konularındaki bir dizi seminerden oluşmaktadır. Konuşmacılar DAÜ'nün farklı bölümlerinden, diğer uluslararı üniversitelerden, endüstriden ve danışmanlık yapan sirketlerden gelmekte ve normalde derslerde verilmeyen mühendisliğin uygulama düzeyindeki diğer yönlerinden bahsedilmektedir. Çalisma ortamındaki sdandart. emniyet tedbirleri, kalite kontrol ve mühendislik ahlakı gibi konular da bu seminerler kapsamında işlenmektedir.
2 Kredisiz - - - 1
INFE112 Bilgisayar Programcılığı`na Giriş
Problem çözme ve algoritma tasarımı. Yapısal programlama kavramları: ardışık işlem, seçme ve döngüler. Pseudo-kodu, akiş-çizelgeleri ve diğer teknikler. Üst-düzey programlama ortamları. Değişkenler, işlemsel anlatım ve eşitleme. C programlamaya giriş. Yapısal programlama; ardışık işlemler, karar ve döngü yapıları. Fonksiyon tanımlama ve fonksiyon çağrılması. Prototşp ve başlık dosyaları. Tekrarlamalı fonksiyonlar. Diziler ve gösterge (pointer) yapıları. Dinamik bellek yönetimi. Parametre geçiş kuralları. Çok boyutlu diziler. Şarta bağlı derleme işlemi, modüler programlama ve çok-dosyalı programlar. Exception handling. Dosya işleme. Formatlanmış girdi/çıkıtı. Rastgele dosya erişimi. İndeks yapıları ve dosya organizasyonu.
2 4 4 1 - 7
PHYS102 Fizik - II
İdeal gazların kinetik teorisi. Enerji bölüşümü. Isı, ısı transferi ve ısı iletimi. Termodinamik yasaları, motor çevrimleri uygulamaları. Coulomb kanunu ve elektrostatik alanlar. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Manyetik alan. Amper yasası. Faraday yasası.
2 4 4 1 - 6
MATH106 Doğrusal Cebir
Kartezyen koordinat sistemi. Doğrusal denklemler ve doğrusal denklem sistemleri, İkinci derece denklemler, fonksiyonlar. Matris ve determinantlar. Cramer kuralı ile doğrusal denklem sistem çözümü. Ekonomi ve muhasebeden seçme uygulamalar. Küme kuramı, sayma kuramı, diskre olasılık. Betimsel istatistik.
2 3 3 1 - 5
MATH152 Analiz - II
R3 de vektörler. Doğru ve düzlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Zincir kuralı. Teğet düzlemi. Kritik noktalar. Global ve yerel ekstrema. Lagrange metodu. Yönsel türev. Gradyan, diverjans ve rotasyonel. Katlı integral ve uygulamaları. Üçlü integral ve uygulamaları. Silindirik ve küresel koordinat sisteminde üçlü integral. Çizgi, yüzey ve hacim integralleri. Yönsel bağımsızlık. Green teoremi. Konservatif vektör alanları. Iraksaklık teoremi. Stoke teoremi.
2 4 4 1 - 6
ENGL182 Akademik İngilizce - II
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 5 1 - 5
ENGL192 İngilizce'de İletişim - II
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
2 3 3 - 1 5
Dönem 3
INFE212 Algoritmalar ve Veri Yapıları
Structure ve union yapıları. Veri saklama yapıları ve bellek yönetimi. Basit veri yapıları. Veri soyutlama ve Soyut Veri Yapıları. Dizi ve kayıt yapıları. Sıralama algoritmaları ve hızlı sıralama algoritması. Doğrusal ve ikili arama. Algoritmaların karmaşıklıkları. Yazı işleme. Yığın ve kuyruk; yığın işlemleri, özyinelemenin gerçeklenmesi, öntakı simgelemi ve aritmetik ifadeler. Kuyruk yapıları ve gerçeklenmeleri. İki yönlü kuyruk yapıları ve öncelik kuyrukları. Bağlaçlı bellek temsili ve bağlaçlı listeler. İki yönlü bağlaçlı listeler ve çevresel listeler. İkili ağaçlar. Ağaç dolaşma algoritmaları. Ağac arama. Genel ağaçlar. Graflar; terminoloji, graf işlemleri ve dolaşım algoritmaları.
3 4 4 1 - 8
INFE221 Elektrik Devreleri
Devre değişkenleri ve devre elemanları. Bazı devre basitleştirme teknikleri. Devre analizi teknikleri. Operasyonel yükselteçler. RL ve RC devrelerinin doğal ve adım tepkisi. RLC devrelerinin doğal ve adım yanıtları. Sinüzoidal kararlı durum analizi. Laplace Dönüşümüne Giriş. Devre analizinde Laplace Dönüşümü.
3 4 4 1 - 8
UE01 Üniversite Geneli Seçmeli - I 3 3 3 - - 3
MATH207 Diferansiyel Denklemler
Birinci dereceden bayağı türevsel denklemler. Yüksek dereceden tektürel doğrusal denklemler. Çözüm uzayı. Sabit katsayılı doğrusal denklemler. Tektürel olmayan doğrusal denklemler; parametrelerin değişimi, işleç metodu. Sabit katsayılı doğrusal türevsel denklem sistemleri. Laplace dönüşümleri. Kuvvet serileri metodu ile çözüm. Bessel ve Legendre denklemleri. Dikgen işlevler ve Fourier açılımları. Kısmi yürevsel denklemlere giriş. Birinci ve ikinci dereceden KTD'ler. Değişkenlerin ayrımı. Isı ve Dalga denklemleri
3 4 4 1 - 8
TUSL181 İkinci Dil Olarak Türkçe 3 2 2 - - 3
HIST280 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 3 2 2 - - 3
Dönem 4
INFE213 Nesneye Yönelik Programlama
Nesneye dayalı kavramlar. Veri girişleri, veri giydirme and the Kullanıcı tarafından belirlenmiş veri türleri. Nesne kimliği, tekrar kullanımı, çeşıtli formlardaki durumu. Nesneye dayalı programlama dilleri. Sınıflar, İşlev referansları. Nesne bildirimleri ve veri tipleri. İfade ve komutlar. Dinamik bellek yönetimi. İşleçler, aşırı yüklemeler ve gruplaşmalar. Türetilmiş sınıflar, ilklendirme, kalıt, giriş/çıkış küuphaneleri. Soysal kütüphanaler oluşturma. Kütüphanelerde hata işleme.
4 4 4 1 - 7
CMPE211 Nesneye Dayalı Programlama
Java programlama dilinin temelleri. Nesneye dayalı programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, yöntemler, erişim belirleyicileri (private, public, protected). Sınıf türetme, soyut sınıflar, arayüzler, static sınıf üyeleri. Kalıtım, sarmalama, çokbiçimlilik. Nesne yaratma ve yoketme, aduzayları, aykırı durumların yönetilmesi. Metot yükleme ve geçersiz kılma, container sınıflar, template sınıflar. Unified Modeling Language (UML) sınıf modeli.
4 4 4 1 - 7
INFE226 İşaretler ve Sistemler
Sürekli zaman ve ayrık zaman işaretleri ve sistemleri. Doğrusal zamanda değişmez sistemler: sistem özellikleri, evrişimsel toplam ve evrişimsel tümlev gösterimi, sistem özellikleri, ayrımsal ve fark denklemlerleri tarafından tarif edilen LTI sistemleri. Fourier dizisi: dönemli sürekli zaman veya ayrık zaman işaretlerinin gösterimi ve süzgeçleme. Sürekli zaman Fourier dönüşümü ve özellikleri: zaman ve frekans ötelemesi, eşleniklik, türev ve tümlev alma, ölçekleme, evrişim, ve Parseval ilişkisi. Dönemsiz işaret gösterimi ve ayrık zaman Fourier dönüşümü. Ayrık zaman Fourier dönüşüm özellikleri.
4 4 4 1 - 7
INFE242 Elektronik
Yarı iletkenler; katışık maddeleri; yarı iletkenlerde taşıyıcı taşınımı; azınlık taşıyıcı yaratımı ve tekrar birleşme. P-N kavşak diyotu ve Schottky diyotu; kutupsal kavşak transistörü (BJT); dıyot, BJT ve MOSFET lerde akım.
4 4 4 1 - 7
MATH252 Mühendislik için Matematiksel Metotlar
Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda cebir. Kutupsal gösterim. Karmaşık işlevler. Limit ve süreklilik. Analitiklik. Analitik işlevler. Cauchy-Riemann denklemleri. Hat tümlevleri. Cauchy tümlev formülü. Tekbaşına tekillikler. Kalıntı teoremi. Sayısal hata. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Yakınsaklık. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Doğrudan ve özyineli metodlar. Aradeğerleme. Eğri uydurma. Sayısal türevleme ve tümlevleme.
4 4 4 1 - 6
UE02 Üniversite Geneli Seçmeli - II 4 3 3 - - 3
Dönem 5
INFE214 Yazılım Mühendisliği
Yaşam çevrim yazılımı. İsterler analizi ve ihtiyaç belirtimi. Yazılım tasarım ve seçimi. Başlangıç tasarımı, modülerlik, yapısal çizenek ve bölüntülemek. Detaylı tasarım ve simgeleme. Bilgi modelleme ve tasarımı. İlişkisel veri taban modeli. Yazılım sınama, belgeleme, ve bakımı. Nesne modellemesi ve nesneye dayalı çözümleme ilkesi.
5 4 4 1 - 6
CMSE201 Yazılım Mühendisliğine Giriş 5 4 4 1 - 6
INFE360 İletişim Sistemleri - I
Fourier Dönüşümü ve özelliklerinin tekrarı. Doğrusal sistemlerden işaret iletimi. İzgel güç yoğunluğu ve özilinti işlevi. Örnekleme Kuramı, Nyquist Hızı ve örtüşme bozunumu. İdeal olmayan örnekleme: Vuru Genlik Kiplenimi (VGK), Düz-tepe VGK ve denkleştirmesi. Sayısal işaretleşme: nicemleme, kodlama ve Vuru Kod Kiplenimi (VKK), vuru kodlama çesitleri ve güç izgeleri, onaran yineleyeciler. Vuru iletimi: Semboller Arası Karışım (SAK), Nyquist SAK yoketme metodu, Zaman Bölüşümlü Çoklama (ZBÇ), Vuru-zaman kiplenim teknikleri. Band-geçiren ve taşıyıcıya-kiplenmiş işaretlerin karmaşık zarf gösterimi. RF (Radyo Frekansı) devreleri: sınırlayıcılar, dönüştürücüler, çarpıcılar, seziciler, evre-kilitli döngü (EKD) devreleri v.s. Analog kiplenim yöntemleri: Genlik Kiplenimi, Çift Bant Kiplenimi, Tek Bant Kiplenemi v.s. İkili Kiplenim Teknikleri: Genlik Kaydırmalı Kiplenim, İkili Evre Kaydırmalı Kiplenim, Sıklık Kaydırmalı Kiplenim
5 4 4 1 - 6
INFE410 Mikroişlemciler - I
Temel bilgisayar organizasyonu ve mikroişlemci mimarisi. Birleştirici diliyle programlamaya giriş; ana komutlar, program segmentleri, register ve bellek. Kontrol transfer komutları; birleştirici dilinde aritmetik ve mantıksal komutlar; döndurme komutlarıi ve bitsel işlemler. Temel bilgisayar mimarisi. Temel girdi/çıktı ve harici etkileşim. Birleştirici diliyle Girdi/Cıktı programlama ve programlanabilir harici etkileşim yongaları. Parelel ve seri etkileşim.
5 4 4 1 - 6
INFE420 Sayısal Sinyal İşleme
Sayısal sinyaller ve sistemlere genel bakış. Örneklemenin frekans ve zaman gösterimi, kırım, enterpolasyon. Z-dönüşümü: Değerlendirme, yakınsama bölgesi (ROC) ve özellikler. Ayrık zamanlı sistem yapıları: dallı gecikme hattı ve kafes yapıları. Hızlı fourier dönüşümü (FFT). Sayısal filtre tasarımı: Sonlu dürtü yanıtı (FIR), sonsuz dürtü yanıtı (IIR), pencereleme, Hilbert dönüşümü.
5 4 4 1 - 6
MATH322 Olasılık ve İstatistiksel Metodlar
Olasılık ve istatistiğe giriş. Küme işlemleri. Sayma problemleri. Şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi. Rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu. Beklenen değer, variyans ve covariyans. Temel dağılımlar ve kümülatif dağılım fonksiyonu. Çok değişkenli dağılım fonksiyonları. Betimsel istatistik. Dağılım parametrelerinin istatistiki kestirimi. Hipotez testleri.
5 3 3 1 - 6
Dönem 6
INFE216 Hesaplama Sistemleri
Verilerin makina düzeyinde ifadesi. Montaj seviyeli makina organizasyonu. Bellek sistemi oganizasyonu. Giriş/Çıkış ve iletişim. CPU gerçekleştirme. İşletim sistemi presipleri. Koşut zamanlılığı. Çizelgeleme ve dağıtma;Sonsuz öncelikli ve sonsuz öncelikli olmayan çizelgeleme. İşleme ve dişliler. Fiziksel bellek ve bellek yönetim donanımı. Hayali bellek; sayfalama ve bölüştürme. Bellek eşlenmiş dosyalar. Araç yönetimi. Seri ve parallel araçlarların karakteristiğiYastıklama stratejileri. Sunucular ve iş kesmler. Güvenlik ve korumalar; güvenlik yöntem ve araçları. Koruma, giriş ve kimlik kanıtlama. Şifreleme.
6 4 4 1 - 6
CMPE242 İşletim Sistemleri
İşletim sistemi tanımı, basit sistemler, çoklu-programlama, zaman paylaşımı, kişisel bilgisayar sistemleri,parallel sistemler, süreçlere giriş, süreç takvimlendirme, süreç işlemleri, işbirlikçi süreçler, işlemler/süreçler arası iletişim, işkesme, süreç eşzamanlama, kritik-bölüm problemi, atom komutları, semafor, eşzamanlama problemleri, işlemci çizelgeleme, eşzamanlama kriterleri ve yöntemleri, çoklu süreçler ve gerçek zamanlı çizelgeleme, algoritma değerlenirmesi, kilitlenme, kilitlenmelerin tanımlanması ve kotarılması, kilitlenmelerden kaçınma ve kilitlenmelerin önlenmesi, kilitlenmelerin onarımı, bellek yönetimi ve sanal bellek, adres uzayı,Getir-Götür İşlemi, bellek ayırma, sayfalama, bölütleme, dosya sistemi, dosya kavramları, erişim yöntemleri,dizin yapıları.
6 4 4 1 - 6
INFE312 Bilişim Yönetimi
Veritabanı sistemlei; veritabanı sistem bileşenleri, DBMS işlevi, veritabanı mimarisi ve veri bağımsızlığı, hypertext, hypermedia, ve çoklu ortam. Veri modelleme. Varlık-ilişki modelleme. Objeye yönelik modelleme. İlişkisel veri modelleme. Veri ve kaynaksal tamlık. İlişkisel cebri ve ilişkisel hesap. İlişkisel veritabanı tasarımı. Fonksiyonel bağımlılık ve normal ifade. İşlembilgi işleme. Dağıtık veritabanı. Fiziksel veritabanı tasarımı; depolama ve dosya yapısı, dosya dizini, hesaba dayalı dosya, B-ağacı, sıkışık dizin dosya.
6 4 4 1 - 6
CMPE354 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Bu ders öğrenciye veri tabanı temellerini tanıtır. İşlenen konular arasında aşağıdakiler vardır: Nesne-İlişki modeli; İlişkisel Model ve matematiksel temeli; SQL sorgulama dilinin en önemli özellikleri (temel yapısı, toplam fonksiyonlar, iç içe girmiş sorgulamalar, endeks tanımları, saklanan prosedürler ve fonksiyonlar,görüntüler, veritabanı modifikasyonu, alan sınırlamaları, uyulması gereken kurallar, tetikler, işlem tanımları,veri tanımlama dili, hak verilmesi, güvenlik), Datalaog ve QBE sorgulama dilleri, Nesne Yönelimli ve NesneIlişkisel veritabanları;2 İlişkisel veritabanı tasarım prensipleri (normal şekiller, fonksiyonel bağımlılıklar, ayrıştırma).
6 4 4 1 - 6
INFE320 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
Veri iletişim prensipleri; bilgi aktarımı, bilgisyar ağları ve uygulamaları. Ağ yapıları, mimarisi ve protokolları. Açık sistem ve açık sistem arabağlaşım kaynak modeli; hizmet ve ağ standartlaştırma. Veri iletişim sistemi; iletim ortamları, analog ve sayısal iletim. PSTN, modem, darbe kod kiplenimi (PCM), kodlama ve sayısal arabirim. İletim ve anahtarlama: Frekans bölüşümlü çoğullama (FDM), zaman bölüşümlü çoğullama (TDM), kiplenim, devre, paket ve ileti anahtarlaması. Sakla ve ileri kavramı. Ağ etkinliği. Depolama, gecikme, çoğullama, bandgenişliği paylaşımı ve dinamik bandgenişliği yönetimi, hizmet niteliği. Kanal örgitleşimi, çerçeveleme, kanala erişim denetimi. PSPDN ve tümleşik sayısal ağ kavramı: tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN). Yerel alan ağı (LAN), kent çapında ağ (MANs), geniş alan ağı (WANs). İletim modelleri. De-facto standartlar. Ağlar üzerinde modem uygulamaları.
6 4 4 1 - 6
CMPE344 Bilgisayar Ağları
Veri İletiminde Temel Kavramlar Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış. Katmanlanmış Ağ Mimarisi, ISO Referans Modeli. Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama. Fiziksel Katman. İletisim Teknikleri. Frekans ve Zaman Dilimleme Çoklamaları, modülasyon, modemler, hata bulma. Veri Bağlantı Katmanı. Veri Bağlantı Protokolleri. Network Katmanı. Yöneltme ve Tıkanıklık. Yerel Alan Ağları. Diğer Katmanlar. Genel olarak kullanılan ağ örnekleri ve protokolleri. Kablosuz ağlar.
6 4 4 1 - 6
INFE362 Sayısal İletişim
Olasılık ve rasgele değişkenlerin tekrarı. Rasgele süreçler, sabitlik, ilinti, ortak değişinti ve ergodiklik kavramları. Rasgele süreçlerin doğrusal süzgeçlerden iletimi, Güç izge yoğunluğu. Gauss rasgele süreçler, beyaz gürültü, süzgeçlenmiş gürültü ve dar bantlı gürültü. Taban bant darbe iletimi ve en iyi (uyumlu süzgeç) alıcı. Darbe iletiminde hata olasılığı. Bozuntusuz darbe iletimi için Nyquist ölçütü, kısmi tepki işaretleşme, çoklu düzey işaretleşme ve dallı gecikme hattı denkleştirme. İşaretlerin geometrik yorumlanması, gürültü içindeki işaretlerin uyumlu sezimi. Sayısal kipleme teknikleri: Faz Kaydırmalı Kiplenim, Frekans Kaydırmalı Kiplenim, Dördün evre Kaydırmalı Kiplenim ve benzerleri. Sayısal kiplenimli işaretlerin sezimi.
6 4 4 1 - 6
ENGL201 İngilizce'de İletişim Becerileri III - Teknik Rapor Yazımı
ENGL 201, Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrenciler için bir İletişim Becerileri dersidir. Bu ders öğrencilerde etkili yazılı ve sözlü iletişim, araştırma becerileri ve çalışma becerileri de dahil olmak üzere bir dizi beceriyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurs boyunca öğrenciler, yakın ve gelecekteki akademik ve profesyonel yaşamlarında onlara yardım etmeyi amaçlayan proje çalışmalarına katılacaklar. Bu proje çalışmalrı, kütüphane araştırmasını, teknik rapor yazmayı ve sözlü bir sunumu içerecektir. Öğrenciler kendi seçtikleri bir konuyu araştırarak, bağımsız araştırma becerilerini geliştireceklerdir. Rapor yazma sürecinde, öğrenciler yazılarını geliştirecek ve düzenli, uyumlu çalışmalar üretme becerisini geliştireceklerdir. Sözlü sunum, konuşma akıcılığını ve doğruluğunu arttırmayı ve iyi bir sunumun bileşenleri konusunda eğitim vermeyi amaçlar.
6 3 3 1 - 6
Dönem 7
INFE405 Mezuniyet Projesi Tasarımı Önerisi
Bu, 7. akademik dönemde alınabilecek tek kredili bir derstir. INFE406 için bir hazırlık aşaması oluşturur. Öğrencilerden gelecek dönemlerde projelerini tanıtmaları, literatür taraması yapmaları, materyal hazırlamaları, bileşenleri ve ilgili standartları hazırlamaları beklenir.
7 1 1 - 1 1
INFE403 Yaz Stajı
Mezuniyet şartlarının kısmi olarak yerine getirilmesinde, her bir öğrencinin, genel olarak üçüncü yılın sonunda, Bölüm tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklere uygun olarak, yaz tatillerinde 40 kesintisiz çalışma gününü tamamlaması gerekmektedir. Eğitim, işletme, bakım, yönetim ve güvenlik gibi eğitim alanlarının çoğuna özel önem verilmelidir. Öğrencinin dahil olduğu projeleri açıklayan resmi bir rapor sunulmalıdır.
7 Kredisiz - - - 1
INFE421
Yedi-katmalı kaynak model; fiziksel, veri bağı, ağ, taşıma, oturum, sunuş ve uygulama katmanı. Ana isim ayırma duyarlılığı ve isim tanım kümesi servisi. Kamusal anahtarlı veri kriptolama. WEB, örnek olarak alıcı bigisayar ağı hesaplama; alıcı ve sunucu tasarımı. WEB teknolojileri; URLs, HTML, HTTP ve dahası. İletim ve ağ; protokol uygunluğu, duraksız işlem, uzktan çağırma prosedürü, ağlararası iletişim ve yol atama. Dağıtımış nesne sistemleri; nesneleri sıralandırıcı, dağıtılmış nesne iskeletleri. COM ve DCOM. İşbirliği teknolojisi ve groupware. Dağıtılmış nesnesel sistemler.
7 4 4 1 - 6
CMPE343 Sistem Programlama
Sistem programlama konuları. Unix ortamında sistem programlama. Unix ortamındaki işlemlerin programlanması. İşlemlerin yaratılması. Kütükler için sistem çağrıları. Yerel işlemler arası iletişim düzenekleri: Boru düzenegi (Pipes), ileti kuyrukları, ortak bellek, semaforlar, sinyaller. Uzak sistemler arası iletişim: Yuva düzeneği (sockets). Uzaktan yordam çağırma. Windows ortaminda sistem proglamlamaya giriş.
7 4 4 1 - 6
INFE467 Bilişim Kuramı
Bilgi kaynaklarının modellenmesi ve bilgilerin ölçülmesi. Ortak ve koşullu entropi. Kaynak Kodlama: Huffman, Lempel Ziv kodlama ve aritmetik kodlama. Oran bozulma teorisi. İletişim kanalı modellemesi ve kanal kapasite kuramı. Sayıl ve vektör nicemleme ve dönüşüm kodlaması. Ayrık bilgi kaynaklarının kodlaması: Blok kodlama, çevrimsel kodlama, evrişimsel kodlar. Birleşik kiplenim ve kodlama, kafes kodlamalı kiplenim (TCM).
7 4 4 1 - 7
CMPE423 Gömülü Sistem Tasarımı
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
7 4 4 1 - 7
CMPE466 Bilgisayar Grafikleri
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE451 Bilgi Güvenliği 7 4 4 1 1 7
CMPE471 Özdevinim Kuramı
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
7 4 4 1 - 7
CMSE321 Yazılım Gereksinimleri Analiz ve Belirtimi
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.
7 4 4 1 - 7
CMPE371 Algoritma Analizi
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.
7 4 4 1 - 7
CMSE326 Yazılım Kalite Garantisi ve Testi 7 4 4 1 - 7
AE01 Alan Seçmeli Dersi I 7 3 3 - - 7
CMPE416 Nesne-Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
7 4 4 1 - 7
CMSE321 Yazılım Gereksinimleri Analiz ve Belirtimi
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.
7 4 4 1 - 7
CMPE471 Özdevinim Kuramı
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
7 4 4 1 - 7
CMPE451 Bilgi Güvenliği 7 4 4 1 1 7
CMPE466 Bilgisayar Grafikleri
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE423 Gömülü Sistem Tasarımı
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
7 4 4 1 - 7
CMPE416 Nesne-Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE371 Algoritma Analizi
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.
7 4 4 1 - 7
AE02 Alan seçmeli ders 7 3 3 - - 7
CMSE326 Yazılım Kalite Garantisi ve Testi 7 4 4 1 - 7
IENG450 Endüstriyel Yönetim
Bu ders endüstri/işletme mühendisliği dışındaki diğer mühendislik öğrencileri için tasarlanmıştır. Dersin amacı; Öğrencileri endüstride mühendis yönetici olarak görev almaya hazırlamaktır. Bu derste işlenen konular; endüstriyel yönetimin tarihsel gelişimi, iş yönetimine giriş, teknoloji yönetiminin işlevleri, teknolojik değişimin yönetimi, mühendislik projelerinin yönetimi, ve mühendislik kariyerinin yönetimi.
7 3 3 - - 3
IENG420 Mühendislik Ekonomisinin Esasları
Bu derste mühendislik tasarımında, imalatta, imalat ekipmanlarında, ve endüstriyel projelerde kararlar alabilmek için gerekli ekonomik çözümlemelerin tanıtımı yapılacaktır. Paranın zamana bağlı değeri. Nakit akışı çözümlemesi. Sermaye maliyeti. Yatırım getirisi. Maliyet ve maliyet kestiriminin öğeleri. Karlılık çözümlemesi. Seçenekler arasında karar verme. Amortismanın etkileri. Vergiler. Değiştirme çözümlemesi. Enflasyon.
7 3 3 - - 3
ECON101 Ekonomiye Giriş - I
Temel mikroekonomi; Ekonomik problemler; Arz ve talep; Esneklik; Tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizleri; Kar maksimizasyonu teorisi; Piyasa analizi; Rekabete dayalı olan ve rekabete dayalı olmayan piyasalarda fiyatlandırma.
7 3 3 1 - 3
UE03 Üniversite Geneli Seçmeli - III 7 3 3 - - 3
CMPE466 Bilgisayar Grafikleri
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE451 Bilgi Güvenliği 7 4 4 1 1 7
CMPE423 Gömülü Sistem Tasarımı
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
7 4 4 1 - 7
CMPE416 Nesne-Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE371 Algoritma Analizi
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.
7 4 4 1 - 7
AE03 Alan Seçmeli ders 7 3 3 - - 7
CMPE471 Özdevinim Kuramı
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
7 4 4 1 - 7
CMSE326 Yazılım Kalite Garantisi ve Testi 7 4 4 1 - 7
CMSE321 Yazılım Gereksinimleri Analiz ve Belirtimi
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.
7 4 4 1 - 7
AE04 Alan Seçmeli ders 7 3 3 - - 7
CMPE371 Algoritma Analizi
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.
7 4 4 1 - 7
CMPE416 Nesne-Tabanlı Programlama ve Grafiksel Kullanıcı Arayüzü
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
7 4 4 1 - 7
CMPE423 Gömülü Sistem Tasarımı
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
7 4 4 1 - 7
CMSE326 Yazılım Kalite Garantisi ve Testi 7 4 4 1 - 7
CMPE451 Bilgi Güvenliği 7 4 4 1 1 7
CMSE321 Yazılım Gereksinimleri Analiz ve Belirtimi
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.
7 4 4 1 - 7
CMPE471 Özdevinim Kuramı
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
7 4 4 1 - 7
CMPE466 Bilgisayar Grafikleri
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.
7 4 4 1 - 7
Dönem 8
INFE406 Mezuniyet Projesi Tasarımı
Öğrencilere teorik bilginin pratik durumlara uygulanmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere tasarım ve uygulama odaklı projeler verilecektir. INFE406, 8. akademik dönemde alınabilir. Geleneksel malzemeler, bileşenler, ekipmanlar ve yazılımlar kullanılarak çoklu gerçekçi kısıtlamalar içinde sistemlerin tasarlanması ve uygulanması konusunda deneyim sağlar. Projeler ilgili standartlara, etik konulara ve çevre politikalarına uygun olarak yerine getirilmelidir.
8 3 3 - 1 8
UE04 Üniversite Geneli Seçmeli - IV 8 3 3 - - 3
IENG355 Mühendislik Etiği
Bu ders, mühendislerin toplum, işveren, meslektaş ve müşteri bağlantılı ahlaki hakları ve sorumluluklarını göstermek için tasarlanmıştır. İşlenecek konular: Çağdaş mühendislik uygulamalarında etik değer çatışmalarının çözümlemesi. Fikir mülkiyet hakları ve çıkar çatışmalarının önemi. Mühendislikte tasarımın, üretimin ve işlerin etik yönleri. Maliyet-yarar ve risk çözümlemelerinde güvenlik ve işle ilgili tehlikelerin dikkate alınması.
8 3 3 - - 3
PHIL401 Profesyonel Yaşamada Etik 8 3 3 - - 3