Information System Engineering - Computer Engineering

Çift Anadal

Bu yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesinde kayıtlı oldukları bölümlerin lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, istedikleri ve kabul edildikleri takdirde, aynı zamanda Üniversite içinde aynı fakülte içindeki veya bir başka fakültedeki bir lisans programının diplomasını almalarına olanak sağlayan öğretim programına ilişkin esasları belirlemektir.

Bu yönetmelikte “Birinci anadal programı”, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün lisans programını;

“İkinci anadal programı”, öğrencinin birinci anadal programı diplomasına ilaveten ikinci bir lisans diploması almak istediği bölümün lisans programını;

“Çift anadal programı”, birinci ve ikinci anadal programlarının birleştirilmesinden oluşturulmuş ve öğrencinin her iki anadal diplomasını almaya olanak sağlayan öğretim programını; ifade eder.

Detaylı Bilgi için Mevzuat sayfamızı ziyaret edebilirsiniz

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Öğrencisinin Bilgisayar Mühendisliği Müfredatından alacağı Dersler

Course Code

Ref. Code

Course Name

Credit

1

CMPE 107

25711

Foundations of Computer Engineering

4

2

CMPE 224

25741

Digital Logic Systems

4

3

CMPE 325

25756

Computer architecture and Organization

4

4

CMPE 371

25753

Analysis of Algorithms

4

5

CMPE 320

25767

High End Embedded Systems

4

6

CMPE 455

25778

Security of Computer Systems and Networks

4

7

CMPE 471

25775

Automata Theory

4

8

AE 01

25773

Area Elective I

4

9

CMPE 410

25786

Principles of Programming Languages

4

(*)

Total Credits

36

(*) Important Notes:

- The student must take one of his UE-s (University Electives) as a Basic Science course with CMPE department consent (Biology, Basic Science, Chem, Phys, etc,,)

- The student can take CMPE 312 (Software Engineering) instead of CMSE 201 (Fundamentals of Software Engineering) core course.

İletişim

Tel: +90 392 630 1301
Faks: +90 392 365 1648
E-posta: infoee@emu.edu.tr
Web: http://ee.emu.edu.tr

2022 YKS Kontenjanları, 2022 Taban Puan ve Başarı Sıraları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

ProgramSürePuan TürüProgram Türü2022 Taban Puan2022 Başarı Sırası
4SAYLisans******
4SAYLisans***275789
4SAYLisans******
4SAYLisans301.29033289638
4SAYLisans***297056
4SAYLisans337.18435200246
4SAYLisans***282381
4SAYLisans***244488

2022 YKS Ek Kontenjanları, Taban Puan ve Başarı Sıraları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanPuan TürüProgram TürüTaban PuanBaşarı Sırası
1SAYLisans305.94771275.789
6SAYLisans******
3SAYLisans******
4SAYLisans***297.056
3SAYLisans***282.381
2SAYLisans***244.488

2022 DGS Kontenjanları, 2021 Taban Puanları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü

ProgramKontenjanSürePuan TürüProgram TürüTaban Puan
14SAYLisans240.12969
14SAYLisans259.56827
14SAYLisans271.44338
14SAYLisans255.81540

2022 DGS Ek Kontenjanları

Dersler hakkında detaylı bilgi almak için bölüm ve/veya fakülte ile iletişime geçebilirsiniz.

Dönem 1

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Değişkenler ve fonksiyonlar. Boole Cebir ve doğruluk tablosu. Mantık kapıları, Karnaugh maps. Tam belirtilmemiş fonksiyonlar, Çok-düzeyli mantık devreleri. Çizelge esaslı basitleştirme ve en aza indirgeme. Sayı gösterimi. Aritmetik devreler. İkili kodlar. Programlanabilir mantık aygıtları. Çoklayıcılar, çözücüler ve kodlayıcılar. Eşzamanlı ardışık devreler, flip-flop?lar, eşzamanlı sayaçlar.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Değişkenler ve fonksiyonlar. Boole Cebir ve doğruluk tablosu. Mantık kapıları, Karnaugh maps. Tam belirtilmemiş fonksiyonlar, Çok-düzeyli mantık devreleri. Çizelge esaslı basitleştirme ve en aza indirgeme. Sayı gösterimi. Aritmetik devreler. İkili kodlar. Programlanabilir mantık aygıtları. Çoklayıcılar, çözücüler ve kodlayıcılar. Eşzamanlı ardışık devreler, flip-flop?lar, eşzamanlı sayaçlar.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 5 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 5
ENGL181 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL181 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 5
ENGL191 birinci sınıf akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikası?nda (CEFR) belirtildiği gibi ENGL191 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B1+ seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ online gibi eğitim teknolojilerinin kullanımını sağlayarak daha etkili bir dil öğrenimini sağlamayı hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Fizik - I (PHYS101)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Fizik ve Ölçme, Vektörler,Vektörlerin (bir ve iki boyutta olmak üzere) uygulamaları, Newton'un kanunları ve uygulamaları, dairesel hareket, iş ve enerji, enerjinin korunumu ve değişimi, çizgisel momentum ve çarpışma problemleri, enerji ve momentumun korunumu, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve statik denge.

Analiz - I (MATH151)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 6
Limit ve süreklilik. Türev. Türev kuralları. Yüksek derece türevler. Zincir kuralı. İlişkili değişim hızı. Rolle ve ortalama değer teoremleri. Kritik nokta. Asimptot tayini. Eğri çizimi. İnegral hesapı. Calculusun temel teoremi. İntegrasyon teknikleri. Belirli integral. İntegralin geometri ve bilimdeki uygulamalrı. Belirsiz formlar. L'Hospital kuralı. Sonsuz integraller. Sonsuz seriler. Geometrik seriler. Kuvvet serileri. Taylor serileri ve binom serileri.

Ayrık Matematik (MATH163)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Küme kuramı ve kümelerde işlem. Bağıntı ve fonksiyon: ikili bağıntı, denklik bağıntısı, kısmi sıralama, fonksiyon çeşitleri, bileşke fonksiyonlar, ters fonksiyon. Tamsayılar ve özellikleri: tamsayılar, asal sayılar, bölünebilirlik, aritmetiğin temel kuramı. Mantık ve ispat; önerme, teorem, totoloji ve çelişki, doğrudan ispat, zıtlıla ispat, kontrapozisyon ile ispat, tümevarım ile ispat. Özyineli: özyineli tanımlanmış diziler, homojen ve homojen olmayan önyineli ilişkiler, karakteristik polinom, özyineli ilşkilerin çözümü. Sayma prensipleri: toplama ve çarpma kuralları, içerme ve dışlama prensibi, güvercin yuvası prensibi. Kombinatoriğe giriş: permutasyon ve kombinasyon, tekrarlama, binom teoremi. Boole cebiri: temel boole fonksiyonları, sayısal mantık geçitleri, minterm ve maxterm uzanımları, boole cebirinin temel teoremleri, Boole fonksiyonlarının Karnaugh tasvirleri ile basitleştirilmesi

Dönem 2

Kredi: - Ders Saati (saat/hafta): - Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 1
Elektrik, Elektronik ve Enformasyon Mihendisliği konularında güncel araştırma ve mevcut uzmanlık konularındaki bir dizi seminerden oluşmaktadır. Konuşmacılar DAÜ'nün farklı bölümlerinden, diğer uluslararı üniversitelerden, endüstriden ve danışmanlık yapan sirketlerden gelmekte ve normalde derslerde verilmeyen mühendisliğin uygulama düzeyindeki diğer yönlerinden bahsedilmektedir. Çalisma ortamındaki sdandart. emniyet tedbirleri, kalite kontrol ve mühendislik ahlakı gibi konular da bu seminerler kapsamında işlenmektedir.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Problem çözme ve algoritma tasarımı. Yapısal programlama kavramları: ardışık işlem, seçme ve döngüler. Pseudo-kodu, akiş-çizelgeleri ve diğer teknikler. Üst-düzey programlama ortamları. Değişkenler, işlemsel anlatım ve eşitleme. C programlamaya giriş. Yapısal programlama; ardışık işlemler, karar ve döngü yapıları. Fonksiyon tanımlama ve fonksiyon çağrılması. Prototşp ve başlık dosyaları. Tekrarlamalı fonksiyonlar. Diziler ve gösterge (pointer) yapıları. Dinamik bellek yönetimi. Parametre geçiş kuralları. Çok boyutlu diziler. Şarta bağlı derleme işlemi, modüler programlama ve çok-dosyalı programlar. Exception handling. Dosya işleme. Formatlanmış girdi/çıkıtı. Rastgele dosya erişimi. İndeks yapıları ve dosya organizasyonu.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Problem çözme ve algoritma tasarımı. Yapısal programlama kavramları: ardışık işlem, seçme ve döngüler. Pseudo-kodu, akiş-çizelgeleri ve diğer teknikler. Üst-düzey programlama ortamları. Değişkenler, işlemsel anlatım ve eşitleme. C programlamaya giriş. Yapısal programlama; ardışık işlemler, karar ve döngü yapıları. Fonksiyon tanımlama ve fonksiyon çağrılması. Prototşp ve başlık dosyaları. Tekrarlamalı fonksiyonlar. Diziler ve gösterge (pointer) yapıları. Dinamik bellek yönetimi. Parametre geçiş kuralları. Çok boyutlu diziler. Şarta bağlı derleme işlemi, modüler programlama ve çok-dosyalı programlar. Exception handling. Dosya işleme. Formatlanmış girdi/çıkıtı. Rastgele dosya erişimi. İndeks yapıları ve dosya organizasyonu.

Fizik - II (PHYS102)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
İdeal gazların kinetik teorisi. Enerji bölüşümü. Isı, ısı transferi ve ısı iletimi. Termodinamik yasaları, motor çevrimleri uygulamaları. Coulomb kanunu ve elektrostatik alanlar. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Manyetik alan. Amper yasası. Faraday yasası.

Doğrusal Cebir (MATH106)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 5
Doğrusal denklem sistemleri: elemanter satır ve sütun işlemleri, eşelon hali, Gauss eliminasyon metodu. Matrisler: elemanter matrisler, ters çevrilebilir matrisler, simetrik matrisler, kuadratik formlar ve atalet kanunu. Determinantlar: eşlenik ve ters matrisler, Cramer kuralı. Vektor uzayları: doğrusal bağımsızlaık, taban ve boyut, Euclid uzayı. Doğrusal dönüşümler: matrislerle gösterimleri, taban değiştirme. İç çarpım uzayları: Cauchy-Schwartz eşitsizliği, Gram-Schmidt ortogonalizasyonu. Özdeğerler ve özvektörler: karakteristik polinomlar, Cayley-Hamilton teoremi, köşegenleştirme, Jordan formunun temel fikri.

Analiz - II (MATH152)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
R3 de vektörler. Doğru ve düzlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Kısmi türev. Zincir kuralı. Teğet düzlemi. Kritik noktalar. Global ve yerel extrema. Lagrange metodu. Yönsel türev. Gradyan, diverjans ve rotasyonel. İkiliı integral ve uygulamaları. Üçlü integral ve uygulamaları. Silindirik ve küresel koordinat sisteminde üçlü integral. Çizgi ve yüzey integralleri. Yönsel bağımsızlık. Green teoremi. Konservatif vektör alanları. Iraksaklık teoremi. Stokes teoremi.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 5 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 5
ENGL182 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Kriterlerinde (CEFR) belirtildiği gibi ENGL182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 5
ENGL192 birinci sınıf ikinci donem akademik İngilizce dersidir. Avrupa Ortak Dil Öğretim Politikasında (CEFR) belirtildiği gibi ENGL 182 dersi öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 seviyesinde ilerletmeleri için düzenlenmiştir. Ders, kritik düşünme ile dil becerilerini birleştirir ve IQ Online gibi eğitim teknolojileri kullanılarak daha etkili öğrenimin sağlanmasını hedefler. Bu dersin amacı öğrencilerin bilgilerini ve akademik konuşmanın farkındalığını, dil yapılarını ve kelime dağarcığını pekiştirmektir. Bu ders başlıca, akademik ortamlarda yazma, konuşma becerileri, okuma becerileri ve genelde çalışma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Dönem 3

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 8
Structure ve union yapıları. Veri saklama yapıları ve bellek yönetimi. Basit veri yapıları. Veri soyutlama ve Soyut Veri Yapıları. Dizi ve kayıt yapıları. Sıralama algoritmaları ve hızlı sıralama algoritması. Doğrusal ve ikili arama. Algoritmaların karmaşıklıkları. Yazı işleme. Yığın ve kuyruk; yığın işlemleri, özyinelemenin gerçeklenmesi, öntakı simgelemi ve aritmetik ifadeler. Kuyruk yapıları ve gerçeklenmeleri. İki yönlü kuyruk yapıları ve öncelik kuyrukları. Bağlaçlı bellek temsili ve bağlaçlı listeler. İki yönlü bağlaçlı listeler ve çevresel listeler. İkili ağaçlar. Ağaç dolaşma algoritmaları. Ağac arama. Genel ağaçlar. Graflar; terminoloji, graf işlemleri ve dolaşım algoritmaları.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Structure ve union yapıları. Veri saklama yapıları ve bellek yönetimi. Basit veri yapıları. Veri soyutlama ve Soyut Veri Yapıları. Dizi ve kayıt yapıları. Sıralama algoritmaları ve hızlı sıralama algoritması. Doğrusal ve ikili arama. Algoritmaların karmaşıklıkları. Yazı işleme. Yığın ve kuyruk; yığın işlemleri, özyinelemenin gerçeklenmesi, öntakı simgelemi ve aritmetik ifadeler. Kuyruk yapıları ve gerçeklenmeleri. İki yönlü kuyruk yapıları ve öncelik kuyrukları. Bağlaçlı bellek temsili ve bağlaçlı listeler. İki yönlü bağlaçlı listeler ve çevresel listeler. İkili ağaçlar. Ağaç dolaşma algoritmaları. Ağac arama. Genel ağaçlar. Graflar; terminoloji, graf işlemleri ve dolaşım algoritmaları.

Elektrik Devreleri (INFE221)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 8
Devre değişkenleri ve devre elemanları. Bazı devre basitleştirme teknikleri. Devre analizi teknikleri. Operasyonel yükselteçler. RL ve RC devrelerinin doğal ve adım tepkisi. RLC devrelerinin doğal ve adım yanıtları. Sinüzoidal kararlı durum analizi. Laplace Dönüşümüne Giriş. Devre analizinde Laplace Dönüşümü.

Üniversite Geneli Seçmeli - I (UE01)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 8
Birinci dereceden bayağı türevsel denklemler. Yüksek dereceden tektürel doğrusal denklemler. Çözüm uzayı. Sabit katsayılı doğrusal denklemler. Tektürel olmayan doğrusal denklemler; parametrelerin değişimi, işleç metodu. Sabit katsayılı doğrusal türevsel denklem sistemleri. Laplace dönüşümleri. Kuvvet serileri metodu ile çözüm. Bessel ve Legendre denklemleri. Dikgen işlevler ve Fourier açılımları. Kısmi yürevsel denklemlere giriş. Birinci ve ikinci dereceden KTD'ler. Değişkenlerin ayrımı. Isı ve Dalga denklemleri

İkinci Dil Olarak Türkçe (TUSL181)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi (HIST280)

Kredi: 2 Ders Saati (saat/hafta): 2 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3

Dönem 4

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Nesneye dayalı kavramlar. Veri girişleri, veri giydirme and the Kullanıcı tarafından belirlenmiş veri türleri. Nesne kimliği, tekrar kullanımı, çeşıtli formlardaki durumu. Nesneye dayalı programlama dilleri. Sınıflar, İşlev referansları. Nesne bildirimleri ve veri tipleri. İfade ve komutlar. Dinamik bellek yönetimi. İşleçler, aşırı yüklemeler ve gruplaşmalar. Türetilmiş sınıflar, ilklendirme, kalıt, giriş/çıkış küuphaneleri. Soysal kütüphanaler oluşturma. Kütüphanelerde hata işleme.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Java programlama dilinin temelleri. Nesneye dayalı programlamaya giriş. Sınıflar, nesneler, yöntemler, erişim belirleyicileri (private, public, protected). Sınıf türetme, soyut sınıflar, arayüzler, static sınıf üyeleri. Kalıtım, sarmalama, çokbiçimlilik. Nesne yaratma ve yoketme, aduzayları, aykırı durumların yönetilmesi. Metot yükleme ve geçersiz kılma, container sınıflar, template sınıflar. Unified Modeling Language (UML) sınıf modeli.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Sürekli zaman ve ayrık zaman işaretleri ve sistemleri. Doğrusal zamanda değişmez sistemler: sistem özellikleri, evrişimsel toplam ve evrişimsel tümlev gösterimi, sistem özellikleri, ayrımsal ve fark denklemlerleri tarafından tarif edilen LTI sistemleri. Fourier dizisi: dönemli sürekli zaman veya ayrık zaman işaretlerinin gösterimi ve süzgeçleme. Sürekli zaman Fourier dönüşümü ve özellikleri: zaman ve frekans ötelemesi, eşleniklik, türev ve tümlev alma, ölçekleme, evrişim, ve Parseval ilişkisi. Dönemsiz işaret gösterimi ve ayrık zaman Fourier dönüşümü. Ayrık zaman Fourier dönüşüm özellikleri.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: -
Sürekli zaman ve ayrık zaman işaretleri ve sistemleri. Doğrusal zamanda değişmez sistemler: sistem özellikleri, evrişimsel toplam ve evrişimsel tümlev gösterimi, sistem özellikleri, ayrımsal ve fark denklemlerleri tarafından tarif edilen LTI sistemleri. Fourier dizisi: dönemli sürekli zaman veya ayrık zaman işaretlerinin gösterimi ve süzgeçleme. Sürekli zaman Fourier dönüşümü ve özellikleri: zaman ve frekans ötelemesi, eşleniklik, türev ve tümlev alma, ölçekleme, evrişim, ve Parseval ilişkisi. Dönemsiz işaret gösterimi ve ayrık zaman Fourier dönüşümü. Ayrık zaman Fourier dönüşüm özellikleri.

Elektronik (INFE242)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Yarı iletkenler; katışık maddeleri; yarı iletkenlerde taşıyıcı taşınımı; azınlık taşıyıcı yaratımı ve tekrar birleşme. P-N kavşak diyotu ve Schottky diyotu; kutupsal kavşak transistörü (BJT); dıyot, BJT ve MOSFET lerde akım.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Karmaşık sayılar. Karmaşık sayılarda cebir. Kutupsal gösterim. Karmaşık işlevler. Limit ve süreklilik. Analitiklik. Analitik işlevler. Cauchy-Riemann denklemleri. Hat tümlevleri. Cauchy tümlev formülü. Tekbaşına tekillikler. Kalıntı teoremi. Sayısal hata. Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü. Yakınsaklık. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. Doğrudan ve özyineli metodlar. Aradeğerleme. Eğri uydurma. Sayısal türevleme ve tümlevleme.

Üniversite Geneli Seçmeli - II (UE02)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3

Dönem 5

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Yaşam çevrim yazılımı. İsterler analizi ve ihtiyaç belirtimi. Yazılım tasarım ve seçimi. Başlangıç tasarımı, modülerlik, yapısal çizenek ve bölüntülemek. Detaylı tasarım ve simgeleme. Bilgi modelleme ve tasarımı. İlişkisel veri taban modeli. Yazılım sınama, belgeleme, ve bakımı. Nesne modellemesi ve nesneye dayalı çözümleme ilkesi.

Yazılım Mühendisliğine Giriş (CMSE201)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Fourier Dönüşümü ve özelliklerinin tekrarı. Doğrusal sistemlerden işaret iletimi. İzgel güç yoğunluğu ve özilinti işlevi. Örnekleme Kuramı, Nyquist Hızı ve örtüşme bozunumu. İdeal olmayan örnekleme: Vuru Genlik Kiplenimi (VGK), Düz-tepe VGK ve denkleştirmesi. Sayısal işaretleşme: nicemleme, kodlama ve Vuru Kod Kiplenimi (VKK), vuru kodlama çesitleri ve güç izgeleri, onaran yineleyeciler. Vuru iletimi: Semboller Arası Karışım (SAK), Nyquist SAK yoketme metodu, Zaman Bölüşümlü Çoklama (ZBÇ), Vuru-zaman kiplenim teknikleri. Band-geçiren ve taşıyıcıya-kiplenmiş işaretlerin karmaşık zarf gösterimi. RF (Radyo Frekansı) devreleri: sınırlayıcılar, dönüştürücüler, çarpıcılar, seziciler, evre-kilitli döngü (EKD) devreleri v.s. Analog kiplenim yöntemleri: Genlik Kiplenimi, Çift Bant Kiplenimi, Tek Bant Kiplenemi v.s. İkili Kiplenim Teknikleri: Genlik Kaydırmalı Kiplenim, İkili Evre Kaydırmalı Kiplenim, Sıklık Kaydırmalı Kiplenim
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Fourier Dönüşümü ve özelliklerinin tekrarı. Doğrusal sistemlerden işaret iletimi. İzgel güç yoğunluğu ve özilinti işlevi. Örnekleme Kuramı, Nyquist Hızı ve örtüşme bozunumu. İdeal olmayan örnekleme: Vuru Genlik Kiplenimi (VGK), Düz-tepe VGK ve denkleştirmesi. Sayısal işaretleşme: nicemleme, kodlama ve Vuru Kod Kiplenimi (VKK), vuru kodlama çesitleri ve güç izgeleri, onaran yineleyeciler. Vuru iletimi: Semboller Arası Karışım (SAK), Nyquist SAK yoketme metodu, Zaman Bölüşümlü Çoklama (ZBÇ), Vuru-zaman kiplenim teknikleri. Band-geçiren ve taşıyıcıya-kiplenmiş işaretlerin karmaşık zarf gösterimi. RF (Radyo Frekansı) devreleri: sınırlayıcılar, dönüştürücüler, çarpıcılar, seziciler, evre-kilitli döngü (EKD) devreleri v.s. Analog kiplenim yöntemleri: Genlik Kiplenimi, Çift Bant Kiplenimi, Tek Bant Kiplenemi v.s. İkili Kiplenim Teknikleri: Genlik Kaydırmalı Kiplenim, İkili Evre Kaydırmalı Kiplenim, Sıklık Kaydırmalı Kiplenim.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Temel bilgisayar organizasyonu ve mikroişlemci mimarisi. Birleştirici diliyle programlamaya giriş; ana komutlar, program segmentleri, register ve bellek. Kontrol transfer komutları; birleştirici dilinde aritmetik ve mantıksal komutlar; döndurme komutlarıi ve bitsel işlemler. Temel bilgisayar mimarisi. Temel girdi/çıktı ve harici etkileşim. Birleştirici diliyle Girdi/Cıktı programlama ve programlanabilir harici etkileşim yongaları. Parelel ve seri etkileşim.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Temel bilgisayar organizasyonu ve mikroişlemci mimarisi. Assembly programlama diliyle programlamaya giriş; ana komutlar, program segmentleri, register ve bellek. Kontrol transfer komutları; assembly dilinde aritmetik ve mantıksal komutlar; döndurme komutlarıi ve bitsel işlemler. Temel bilgisayar mimarisi. Temel girdi/çıktı ve harici etkileşim. Birleştirici diliyle Girdi/Çıktı programlama ve programlanabilir harici etkileşim yongaları. Parelel ve seri portlar üzerinden etkileşim.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Sayısal sinyaller ve sistemlere genel bakış. Örneklemenin frekans ve zaman gösterimi, kırım, enterpolasyon. Z-dönüşümü: Değerlendirme, yakınsama bölgesi (ROC) ve özellikler. Ayrık zamanlı sistem yapıları: dallı gecikme hattı ve kafes yapıları. Hızlı fourier dönüşümü (FFT). Sayısal filtre tasarımı: Sonlu dürtü yanıtı (FIR), sonsuz dürtü yanıtı (IIR), pencereleme, Hilbert dönüşümü.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: -
Sayısal sinyaller ve sistemlere genel bakış. Örneklemenin frekans ve zaman gösterimi, kırım, enterpolasyon. Z-dönüşümü: Değerlendirme, yakınsama bölgesi (ROC) ve özellikler. Ayrık zamanlı sistem yapıları: dallı gecikme hattı ve kafes yapıları. Hızlı fourier dönüşümü (FFT). Sayısal filtre tasarımı: Sonlu dürtü yanıtı (FIR), sonsuz dürtü yanıtı (IIR), pencereleme, Hilbert dönüşümü.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Olasılık ve istatistiğe giriş. Küme işlemleri. Sayma problemleri. Şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi. Rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu. Beklenen değer, variyans ve covariyans. Temel dağılımlar ve kümülatif dağılım fonksiyonu. Çok değişkenli dağılım fonksiyonları. Betimsel istatistik. Dağılım parametrelerinin istatistiki kestirimi. Hipotez testleri.

Dönem 6

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Verilerin makina düzeyinde ifadesi. Montaj seviyeli makina organizasyonu. Bellek sistemi oganizasyonu. Giriş/Çıkış ve iletişim. CPU gerçekleştirme. İşletim sistemi presipleri. Koşut zamanlılığı. Çizelgeleme ve dağıtma;Sonsuz öncelikli ve sonsuz öncelikli olmayan çizelgeleme. İşleme ve dişliler. Fiziksel bellek ve bellek yönetim donanımı. Hayali bellek; sayfalama ve bölüştürme. Bellek eşlenmiş dosyalar. Araç yönetimi. Seri ve parallel araçlarların karakteristiğiYastıklama stratejileri. Sunucular ve iş kesmler. Güvenlik ve korumalar; güvenlik yöntem ve araçları. Koruma, giriş ve kimlik kanıtlama. Şifreleme.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
İşletim sistemi tanımı, basit sistemler, çoklu-programlama, zaman paylaşımı, kişisel bilgisayar sistemleri,parallel sistemler, süreçlere giriş, süreç takvimlendirme, süreç işlemleri, işbirlikçi süreçler, işlemler/süreçler arası iletişim, işkesme, süreç eşzamanlama, kritik-bölüm problemi, atom komutları, semafor, eşzamanlama problemleri, işlemci çizelgeleme, eşzamanlama kriterleri ve yöntemleri, çoklu süreçler ve gerçek zamanlı çizelgeleme, algoritma değerlenirmesi, kilitlenme, kilitlenmelerin tanımlanması ve kotarılması, kilitlenmelerden kaçınma ve kilitlenmelerin önlenmesi, kilitlenmelerin onarımı, bellek yönetimi ve sanal bellek, adres uzayı,Getir-Götür İşlemi, bellek ayırma, sayfalama, bölütleme, dosya sistemi, dosya kavramları, erişim yöntemleri,dizin yapıları.

Bilişim Yönetimi (INFE312)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Veritabanı sistemlei; veritabanı sistem bileşenleri, DBMS işlevi, veritabanı mimarisi ve veri bağımsızlığı, hypertext, hypermedia, ve çoklu ortam. Veri modelleme. Varlık-ilişki modelleme. Objeye yönelik modelleme. İlişkisel veri modelleme. Veri ve kaynaksal tamlık. İlişkisel cebri ve ilişkisel hesap. İlişkisel veritabanı tasarımı. Fonksiyonel bağımlılık ve normal ifade. İşlembilgi işleme. Dağıtık veritabanı. Fiziksel veritabanı tasarımı; depolama ve dosya yapısı, dosya dizini, hesaba dayalı dosya, B-ağacı, sıkışık dizin dosya.

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (CMPE353)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Veri iletişim prensipleri; bilgi aktarımı, bilgisyar ağları ve uygulamaları. Ağ yapıları, mimarisi ve protokolları. Açık sistem ve açık sistem arabağlaşım kaynak modeli; hizmet ve ağ standartlaştırma. Veri iletişim sistemi; iletim ortamları, analog ve sayısal iletim. PSTN, modem, darbe kod kiplenimi (PCM), kodlama ve sayısal arabirim. İletim ve anahtarlama: Frekans bölüşümlü çoğullama (FDM), zaman bölüşümlü çoğullama (TDM), kiplenim, devre, paket ve ileti anahtarlaması. Sakla ve ileri kavramı. Ağ etkinliği. Depolama, gecikme, çoğullama, bandgenişliği paylaşımı ve dinamik bandgenişliği yönetimi, hizmet niteliği. Kanal örgitleşimi, çerçeveleme, kanala erişim denetimi. PSPDN ve tümleşik sayısal ağ kavramı: tümleşik hizmetler sayısal ağı (ISDN). Yerel alan ağı (LAN), kent çapında ağ (MANs), geniş alan ağı (WANs). İletim modelleri. De-facto standartlar. Ağlar üzerinde modem uygulamaları.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Veri İletiminde Temel Kavramlar Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış. Katmanlanmış Ağ Mimarisi, ISO Referans Modeli. Devre Anahtarlama, Paket Anahtarlama. Fiziksel Katman. İletisim Teknikleri. Frekans ve Zaman Dilimleme Çoklamaları, modülasyon, modemler, hata bulma. Veri Bağlantı Katmanı. Veri Bağlantı Protokolleri. Network Katmanı. Yöneltme ve Tıkanıklık. Yerel Alan Ağları. Diğer Katmanlar. Genel olarak kullanılan ağ örnekleri ve protokolleri. Kablosuz ağlar.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Olasılık ve rasgele değişkenlerin tekrarı. Rasgele süreçler, sabitlik, ilinti, ortak değişinti ve ergodiklik kavramları. Rasgele süreçlerin doğrusal süzgeçlerden iletimi, Güç izge yoğunluğu. Gauss rasgele süreçler, beyaz gürültü, süzgeçlenmiş gürültü ve dar bantlı gürültü. Taban bant darbe iletimi ve en iyi (uyumlu süzgeç) alıcı. Darbe iletiminde hata olasılığı. Bozuntusuz darbe iletimi için Nyquist ölçütü, kısmi tepki işaretleşme, çoklu düzey işaretleşme ve dallı gecikme hattı denkleştirme. İşaretlerin geometrik yorumlanması, gürültü içindeki işaretlerin uyumlu sezimi. Sayısal kipleme teknikleri: Faz Kaydırmalı Kiplenim, Frekans Kaydırmalı Kiplenim, Dördün evre Kaydırmalı Kiplenim ve benzerleri. Sayısal kiplenimli işaretlerin sezimi.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
ENGL 201, Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrenciler için bir İletişim Becerileri dersidir. Bu ders öğrencilerde etkili yazılı ve sözlü iletişim, araştırma becerileri ve çalışma becerileri de dahil olmak üzere bir dizi beceriyi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kurs boyunca öğrenciler, yakın ve gelecekteki akademik ve profesyonel yaşamlarında onlara yardım etmeyi amaçlayan proje çalışmalarına katılacaklar. Bu proje çalışmalrı, kütüphane araştırmasını, teknik rapor yazmayı ve sözlü bir sunumu içerecektir. Öğrenciler kendi seçtikleri bir konuyu araştırarak, bağımsız araştırma becerilerini geliştireceklerdir. Rapor yazma sürecinde, öğrenciler yazılarını geliştirecek ve düzenli, uyumlu çalışmalar üretme becerisini geliştireceklerdir. Sözlü sunum, konuşma akıcılığını ve doğruluğunu arttırmayı ve iyi bir sunumun bileşenleri konusunda eğitim vermeyi amaçlar.

Dönem 7

Kredi: 1 Ders Saati (saat/hafta): 1 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 1
Bu, 7. akademik dönemde alınabilecek tek kredili bir derstir. INFE406 için bir hazırlık aşaması oluşturur. Öğrencilerden gelecek dönemlerde projelerini tanıtmaları, literatür taraması yapmaları, materyal hazırlamaları, bileşenleri ve ilgili standartları hazırlamaları beklenir.

Yaz Stajı (INFE403)

Kredi: - Ders Saati (saat/hafta): - Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 1
Mezuniyet şartlarının kısmi olarak yerine getirilmesinde, her bir öğrencinin, genel olarak üçüncü yılın sonunda, Bölüm tarafından belirlenen kural ve yönetmeliklere uygun olarak, yaz tatillerinde 40 kesintisiz çalışma gününü tamamlaması gerekmektedir. Eğitim, işletme, bakım, yönetim ve güvenlik gibi eğitim alanlarının çoğuna özel önem verilmelidir. Öğrencinin dahil olduğu projeleri açıklayan resmi bir rapor sunulmalıdır.

(INFE421)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6
Yedi-katmalı kaynak model; fiziksel, veri bağı, ağ, taşıma, oturum, sunuş ve uygulama katmanı. Ana isim ayırma duyarlılığı ve isim tanım kümesi servisi. Kamusal anahtarlı veri kriptolama. WEB, örnek olarak alıcı bigisayar ağı hesaplama; alıcı ve sunucu tasarımı. WEB teknolojileri; URLs, HTML, HTTP ve dahası. İletim ve ağ; protokol uygunluğu, duraksız işlem, uzktan çağırma prosedürü, ağlararası iletişim ve yol atama. Dağıtımış nesne sistemleri; nesneleri sıralandırıcı, dağıtılmış nesne iskeletleri. COM ve DCOM. İşbirliği teknolojisi ve groupware. Dağıtılmış nesnesel sistemler.

İstemeci/Sunucu Programlama (CMPE342)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 6

Bilişim Kuramı (INFE467)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Bilgi kaynaklarının modellenmesi ve bilgilerin ölçülmesi. Ortak ve koşullu entropi. Kaynak Kodlama: Huffman, Lempel Ziv kodlama ve aritmetik kodlama. Oran bozulma teorisi. İletişim kanalı modellemesi ve kanal kapasite kuramı. Sayıl ve vektör nicemleme ve dönüşüm kodlaması. Ayrık bilgi kaynaklarının kodlaması: Blok kodlama, çevrimsel kodlama, evrişimsel kodlar. Birleşik kiplenim ve kodlama, kafes kodlamalı kiplenim (TCM).
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.

Bilgi Güvenliği (CMPE451)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7

Özdevinim Kuramı (CMPE471)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.

Algoritma Analizi (CMPE371)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.

Yazılım Kalite Garantisi ve Testi (CMSE326)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7

Alan Seçmeli Dersi I (AE01)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 7
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.

Özdevinim Kuramı (CMPE471)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.

Bilgi Güvenliği (CMPE451)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.

Algoritma Analizi (CMPE371)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.

Alan seçmeli ders (AE02)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 7

Yazılım Kalite Garantisi ve Testi (CMSE326)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Bu ders endüstri/işletme mühendisliği dışındaki diğer mühendislik öğrencileri için tasarlanmıştır. Dersin amacı; Öğrencileri endüstride mühendis yönetici olarak görev almaya hazırlamaktır. Bu derste işlenen konular; endüstriyel yönetimin tarihsel gelişimi, iş yönetimine giriş, teknoloji yönetiminin işlevleri, teknolojik değişimin yönetimi, mühendislik projelerinin yönetimi, ve mühendislik kariyerinin yönetimi.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Bu derste mühendislik tasarımında, imalatta, imalat ekipmanlarında, ve endüstriyel projelerde kararlar alabilmek için gerekli ekonomik çözümlemelerin tanıtımı yapılacaktır. Paranın zamana bağlı değeri. Nakit akışı çözümlemesi. Sermaye maliyeti. Yatırım getirisi. Maliyet ve maliyet kestiriminin öğeleri. Karlılık çözümlemesi. Seçenekler arasında karar verme. Amortismanın etkileri. Vergiler. Değiştirme çözümlemesi. Enflasyon.
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 3
Temel mikroekonomi; Ekonomik problemler; Arz ve talep; Esneklik; Tüketici ve firma davranışlarının marjinal analizleri; Kar maksimizasyonu teorisi; Piyasa analizi; Rekabete dayalı olan ve rekabete dayalı olmayan piyasalarda fiyatlandırma.

Üniversite Geneli Seçmeli - III (UE03)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.

Bilgi Güvenliği (CMPE451)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.

Algoritma Analizi (CMPE371)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.

Alan Seçmeli ders (AE03)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 7

Özdevinim Kuramı (CMPE471)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.

Yazılım Kalite Garantisi ve Testi (CMSE326)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.

Alan Seçmeli ders (AE04)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 7

Algoritma Analizi (CMPE371)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Algoritmaların tasarımı, analizi ve gösterimi hakkında çalışmalar. Hesaplama modelleri, temel stratejiler –böl ve yönet, tekrarlama, arama ve tarama, geri izleme, açılım ve sınırlama, algoritmalar için analiz gereçleri ve teknikleri, küme ve grafiklerin betimlenmesi, grafikler üstüne algoritmalar, NP-tamamlılık ve çözülemezlik.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Bu dersin amacı nesneye bağlı programlama ile grafiksel kullanıcı arayüzü yapımını incelemektir. Bu amaç için JAVA programlama dili kullanılacaktır. Öğrenci JAVA dil yapısını, nesneye bağlı yaklaşımını ve C programlama dili ile farkları ve benzerlikleri incelenecektir. Örnekler ve projeler aracılığı ile pratik programlama JAVA dili için irdelenecektir. JAVA dilinin uygulama alanı olarak grafiksel kullanıcı arayüzü ve animasyon programları üzerinde odaklanacağız. Tasarı öğeleri ve pratik nesneye dayalı uygulama geliştirme metodları bu tür uygulamalar için açıklanacak ve incelenecektir.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Dersin amacı, Harverd + RISC mimarili mikroişlemcileri ve iş kesmeler, zamanlayıcılar, LCD ve LED göstergeler, tuş takımları, a/d çeviriciler, döner kodlayıcılar, adımlı motorlar, seri ve parallel iletişim arayüzleri gibi temel uygulamaları da içeren gömülü bilgi işleme sistemlerinin tasarımını tanıtmaktır. Tasarım uygulamaları, yaygınlıkla kullanılan PIC18F452 16-bit gömülü işlemcisi üzerinde işlenmektedir.Dersin kaplamı, basit PIC18F452 gömülü system tasarımı ve C ile RISC kurgu dili uygulamalarını içerir. Dersin tasarım/teori ölçeği 60/40 civarındadır.

Yazılım Kalite Garantisi ve Testi (CMSE326)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7

Bilgi Güvenliği (CMPE451)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
İşlevsel, işlevsel olmayan ve alan gereksinimleri. Kullanıcı ve sistem gereksinimleri. Fizibilite çalışması. Kestirim yöntemleri. Gereksinim model ve dilleri. Performans, güvenilirlik, hazır olma, güvenlik ve koruma konuları. Gereksinim belgesi standartları. Gereksinim değişikliklerinin ele alınması.

Özdevinim Kuramı (CMPE471)

Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Matematiksel temeller ve anafikir. Formal diller ve gramerlerin temelleri. Gramerlerin Chomsky hiyerarşisi.Belirleyici ve belirleyici olmayan sınırlı özdevinirler. Sınırlı özdevinirlerin minimizasyonu. Düzenli gramerler ve düzenli diller. Altbasımlı özdevinirler. Bağlam duyarsız gramerler. Chomsky kalıbı. Greibach kalıbı. Altbasımlı özdevinirler’in ve Bağlam duyarsız gramerler’in eşdeğerliliği. Ayrışma’ya giriş.
Kredi: 4 Ders Saati (saat/hafta): 4 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): 1 ECTS: 7
Ögrenciler bu derste, sayısal geometri, eğmek, yüzey ve nesne temsiliyeti, geometrik dönüşümler, üç boyutlu çizgeleme, renk, gölgelendirme, gölgeleme, saklı çizgi eleme, yüzey kaldırma, ters-örtüşme, sayısallaştırma ve tarama, gösteriş algoritmaları, çizge donanımı ve gösteri aygıtları konularını işleyecektir.

Dönem 8

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): 1 Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 8
Öğrencilere teorik bilginin pratik durumlara uygulanmasını teşvik etmek amacıyla öğrencilere tasarım ve uygulama odaklı projeler verilecektir. INFE406, 8. akademik dönemde alınabilir. Geleneksel malzemeler, bileşenler, ekipmanlar ve yazılımlar kullanılarak çoklu gerçekçi kısıtlamalar içinde sistemlerin tasarlanması ve uygulanması konusunda deneyim sağlar. Projeler ilgili standartlara, etik konulara ve çevre politikalarına uygun olarak yerine getirilmelidir.

Üniversite Geneli Seçmeli - IV (UE04)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3
Bu ders, mühendislerin toplum, işveren, meslektaş ve müşteri bağlantılı ahlaki hakları ve sorumluluklarını göstermek için tasarlanmıştır. İşlenecek konular: Çağdaş mühendislik uygulamalarında etik değer çatışmalarının çözümlemesi. Fikir mülkiyet hakları ve çıkar çatışmalarının önemi. Mühendislikte tasarımın, üretimin ve işlerin etik yönleri. Maliyet-yarar ve risk çözümlemelerinde güvenlik ve işle ilgili tehlikelerin dikkate alınması.

Profesyonel Yaşamada Etik (PHIL401)

Kredi: 3 Ders Saati (saat/hafta): 3 Lab (saat/hafta): - Uygulama (saat/hafta): - ECTS: 3

Information-System-Engineering---Computer-Engineering