Skip Navigation LinksAnnouncements
Tüm Duyurular

Tüm Lisansüstü Öğrencilerimize Önemle Duyrulur.

Yayınlanma Tarihi: 17 Nisan 2020, Cuma

Enstitü Kurulu, 01.04.2020 tarihinde yapmış olduğu toplantı neticesinde, küresel COVID-19 salgını etki süreci, yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin şartlarını dikkate alarak 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Döneminde geçerli olmak koşulu ile aşağıdaki konularda karar almıştır.

 

 1. DAÜ Senatosunun 20.03.2020 tarihli toplantısında uzaktan eğitime başlanması yönünde almış olduğu 20/465-04 nolu karar doğrultusunda seminer dersleri de dahil olmak üzere lisansüstü dersler uzaktan eğitimle verilecektir.
 2. Uzaktan eğitim ile verilecek olan lisansüstü derslerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılacak yöntemler DAÜ Senatosunun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanacaktır.
 3. Öğrencilerin tez çalışmalarına yönelik tez danışmanları ile yapmakta oldukları görüşmeler aksatılmadan teknolojik imkanlar kullanılarak çevrim içi sistem üzerinden düzenli olarak yapılacaktır.
 4. Dönem projesi savunmaları, kayıt altına alınması ve talep edildiği durumda Enstitü Müdürlüğüne iletilmesi koşulu ile, teknolojik imkanlar kullanılarak çevrim içi sistem üzerinden yapılacaktır.
 5. Tez izleme komitesi toplantıları, kayıt altına alınması ve talep edildiği durumda Enstitü Müdürlüğüne iletilmesi koşulu ile, teknolojik imkanlar kullanılarak çevrim içi sistem üzerinden yapılacaktır.
 6. Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 11(1)-(4) maddelerinde belirtilen koşullar doğrultusunda, tez savunma başvuruları e-evrak veya e-posta yoluyla Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılması ve kontroller sonucunda savunmaların yapılması uygun bulunması durumunda, tez savunmaları, kayıt altına alınması ve talep edildiği durumda Enstitü Müdürlüğüne iletilmesi koşulu ile, teknolojik imkanlar kullanılarak çevrim içi sistem üzerinden yapılacaktır.
 7. 2019-20 Akademik Yılı Güz Döneminde tez savunmaları gerçekleştirilmiş ve jüri kararı ile en çok üç aylık süre içerisinde savunmalarının yenilenmesi istenen yüksek lisans öğrencilerine, savunmalarını gerçekleştirmek üzere, Akademik Takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının başlangıç gününe kadar ek süre verilecektir.
 8. Doktora yeterlik sınavları denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilebileceğine yönelik alınacak Bölüm ve Fakülte Kurulu kararları neticesinde, muhakkak kayıt altına alınması ve talep edildiği durumda Enstitü Müdürlüğüne iletilmesi şartıyla teknolojik imkanlar kullanılarak 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında çevrim içi sistem üzerinden; sözü edilen kurullarda çevrim içi sistem üzerinden yapılamayacağına karar verilen durumlarda ise doktora yeterlik sınavları 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemindeki ders başlangıç günü ile ders ekleme/çıkarma periyodunun son günü arasında yapılacaktır.
 9. Zamanında teslim edilememiş az sayıdaki danışman atama ve tez konusu öneri formları üniversite yeniden normal düzende çalışmaya başlar başlamaz Enstitü Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
 10. “İzinli ayrılma" başvuruları çevrim içi sistem üzerinden yapılacaktır.
 11. 2020-21 Akademik Yılı Güz Dönemine ilişkin çevrim içi sistem üzerinden yapılan lisansüstü program başvuruları düzenli ve kısa sürede değerlendirilecektir.

 

Tüm öğrencilerimize virüsten korunma adına yapılan duyurulara uymalarını rica eder, sağlıklı günler dileriz.

 

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü