Tüm Haberleri Göster

DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın Mühendislik Dekanlari Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine Atandı

DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Aykut Hocanın Mühendislik Dekanlari Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliğine Atandı
Yayınlanma Tarihi: 13 Şubat 2018, Salı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Hocanın Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine atandı. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 34. Mühendislik Dekanları Konseyi (MDK) Toplantısı’nda konseyin oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin yönergenin 6. maddesine göre Aday Belirleme Kurulu (ABK) oluşturulmuştur. ABK tarafından önerilen adaylar arasından Prof. Dr. Hocanın oy birliği ile Mühendislik Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine atandı.

19 Ocak 2001 tarihinde ODTÜ’de gerçekleştirilen Mühendislik Dekanları Toplantısı’nda alınan karar uyarınca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin Mühendislik ve Mühendislik – Mimarlık Fakülte dekanlarından oluşan Mühendislik Dekanları Konseyi, dekanlar arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerin irdelendiği, iletişimi güçlendiren bir platformdur.

Hali hazırda 166 üniversitede bulunan183 Mühendislik Fakültesi (116 Kamu Üniversitesi, 60 Vakıf Üniversitesi, 5 KKTC Üniversitesi ve Özel statülü 2 Üniversite) Dekanı MDK’nın doğal üyesidir. Konseyin başlıca amacı mühendislik eğitiminin sorunları üzerinde görüş alışverişinde bulunmak, mühendislik eğitiminin etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek, bu önerilerin gerçekleştirilmesi yönünde çaba sarf etmek ve gerekli girişimlerde bulunmaktır.

DAÜ Web Siteleri

News