Eastern Mediterranean University Computer Engineering Department

BLGM226 Bilgisayar Mühendisliği için Elektroniğe Giriş


Duyurular: . . (Geçmiş Duyurular)

Final sonuçları (HTM)


Bölüm: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü . .
Program Adı: Bilgisayar Mühendisliği . .
Program Kodu: 25 . .
Ders Kodu: BLGM226 . .
Kredisi: 4 . . Yıl ,
Dönem: 2011-2012 , Bahar
Zorunlu Ders Önkoşulu: MATE 241 – Doğrusal Cebir ve Farksal Denklemler

Syllabus: (PDF)

Katalog Tanımı:

Devreler, akım ve gerilim, enerji ve güç. Kirşof akım ve gerilim kanunları. Devre elemanları ve devreler. Direnç devreleri: Seri ve parallel direnç devreleri ve seri/parallel devre çözümleme. Thevenin eşdeğeri, süperpozisyon. Endüktans, kapasitans, ve pratikte gerçeklenmesi. Transformatörler. Elektronik devre elemanları: Diyotlar, zener diyod, ideal diyod modeli, doğrultucular ve dalga biçimleme. Temel yükselteç kavramı, bipolar jonksiyon transistorleri, akım ve voltaj ilişkileri, ortak yayaç karakteristiği. Operasyonal yükselteçler: İdeal opamp, toplama noktası, tersyönlü ve düzyönlü yükselteçler. Farksal enstrumentasyon yükselteçleri, tümleç ve türev alıcılar.

Web Sayfası: http://cmpe.emu.edu.tr/courses/blgm226

Kaynaklar

Ders Kitabı:

Mehmet Bodur, Ders notları. Şubat-Mayıs 2012

Diğer Kaynaklar:

Electronics Fundamentals Ed.7, T.L. Floyd,

Ders İçeriği ve Haftalık İzlence:

(Haftada 4 saat ders)

Laboratuvar İzlencesi:

(Haftada iki saat)

Dersten Eğitsel Beklentiler:

Geçen öğrencilerin yapabilmesi gerekenler

Değerlendirme

Yöntem:Yüzdesi
Çeyrek Sınav ve Ödev30%
Yarı-Sınav30%
Lab 5%
Katılım 5%
Son Sınav30%

Program Katkısı

Bu ders Mühendislik ve Tasarımı 4 kredi destekler.

Program Beklentilerine Katkısı

Hazırlayan: Dr. Mehmet Bodur Hazırlama Tarihi Şubat 12, 2012


Go to TOP

Geçmiş Duyurular . . (Yeni Duyurular)